април 2016

Кошери и оси

Тук, при нас, всеки се чувства свободен да ползва природата, да я облагородява по своето усмотрение и творческо хрумване. И никой не се чувства длъжен да озапти нейното разнообразие в правилна шестоъгълна форма.

Read more

Плътността разрежда ли се?

А умният човек трябва да е в състояние да прелиства много страници и между тях да открива скрит уплътнения смисъл, сякаш е хербарий.

Read more

Дългите носове да бъдат дървени

А шегата, тя е наполовина лъжа и още толкова истина, гарнирани със закачка. Хуморът много често е силен начин да бъде казана истината, облечена в смях, че да не смущава с голотата си.

Read more