ноември 2015

Сън наяве

В същия сън, вратата се отваря сама и открива път към лабиринт. Повеят се мотае из кливолиците му безцелно и мудно.

Read more

Приумица играе с хаоса

Често хаос се казва на всичко, което е неведомо сложно и не подлежи на подреждане със средствата и ресурсите, с които разполагаме.

Read more

Поривът на пламъка

Ако пламъкът надмогне собствената си стихия и я облагороди, той се добира до привилегията на най-свещената си функция.

Read more