май 2015

Гъвкавото огледало

И тогава може да се стигне до абсурдната ситуация двете огледала да отразяват единствено собствената си огледалност. И почти да забравят, че светлината, която ги захранва, идва от слънцето.

Read more

Мина в душата

Слоевете на душата са подредени един над друг, както земните пластове, в логическата последователност на хармоничното съзидание. Но, винаги може да се случи земетресение или вулкан, които да ги разместят или дори да ги разтопят и смесят в едно обща изгаряща субстанция.

Read more

Дупки в оградата

Оградите са прегради, неумолими спиращи средства. Изправеният на пръсти човек се опитва да надникне зад дувара, но зад него най-често вижда мъгла или очертанията на друг стобор, макар и в далечината.

Read more