2014

Защо „Преродени в думи“

Идеята на „Преродени в думи“ е вие да разкажете своите истории с ваши думи, по начина, по който ги помните, сте ги преживели и желаете да ги споделите, а моето добронамерено въображение ще има грижата да намери блуждаещия контекст и да го скрепи с думи в един (надявам се) въздействащ разказ. Много човешки преживявания и…
Read more

Ощипаната деликатност

Ощипаната девица изразява двойнственост – наличие на желание и външна показна реакция на възмущение при изпълнението му. Това разделяне, до степен на противоположност, между вътрешния подтик и поведението пред другите е характерно за времена, в които обществото налага на човека унифицирани правила за поведение, за да бъде приет. Съответно, индивидът жертва (част от) своите вътрешни…
Read more