2014

Един български мъдрец с иранско име (Азади)

Хади Азади седеше на пейките до храм „Александър Невски“ и слушаше как звънът на камбаните надделява над ромона на листата на дърветата над главата му. Беше се оставил кристалният звук да влиза в душата му и да го омиротворява. Твърдо вярваше, че бог е един, а само различните народи и вери му дават отделни имена…
Read more

Крещящите икони – Част 1

Само на пръв поглед компютърните икони са напълно лишени от свещеност – заради своята достъпност, пряк практически резултат и липса на препратка към нещо, считано за възвишено.

Read more

Искам си червилото!

Покълнала е една мода, дето е антимодерна. Да си духовен – да се отказваш от грим, дрехи, че за най-праведните – и секс. Долетяла е до нас от източните страни, за които се казва, че всички хора са много обърнати към себе си и към личностното си развитие. А тези, които нямат нужда да са…
Read more

Жонглирането с думи

Думите са само празен съд, ако не се употребяват смислено. Съдържанието му се разтваря в небитието, когато ги използват само като украса или приятен звън на звуци. Хората не назовават нещата с правилните им имена, защото искат да си осигурят благозвучието на заблудата. А тя е примамлива с безметежността си. Празнословието е празна дума, пуст…
Read more