Кръгло судоку

Судоку се подрежда в квадрат, но същността му е кръгла, защото винаги затваря логиката в непрекъсната линия, краят се свързва с началото, за да се запълнят полетата. Пробив няма, понеже правилата са прости и категорични. И кръгли. Кръгът е съвършенство и безначална вечност. Квадратът е материализирана проекция на реалността с четирите посоки, правилата за подреждане при запълването му. Заедно, двете фигури са единство на организиращ принцип и неговата реализация. Всяко тяхно правилно съчетаване в судоку е още едно изпълнение на ритуал по правилност.

Числата от 1 до 9 в нумерологията изобразяват основните модули, с които борави тя. С тях се изчерпват фундаменталните състояния, в които може да пребивава човек. И нищо от битието му не остава непобрано в някоя цифра. За судоку тези модуси са съдържание, с което се пълни формата. Ако се приложи неговата философия в живота,  ще излезе, че в него трябва да има от всичко и нищо да не е в повече за сметка на нещо липсващо. Разбира се, реалността не е толкова „квадратна“ – подредена и оразмерена, та да има точно по едно място за всеки елемент, но принципът е мъдър. И отново – кръгъл.

А какво става с хорските вярвания, че може да имат само любов и просперитет? А останалите числа, които обозначават вибрациите на другите възможни житейски функционалности, те къде ще са?! Ще се отвори кръга и те ще бъдат изхвърлени от него ли? И въпросният кръг, вече разхерметизиран, ще се разгъне до линия, отначало още поизгривена от предишното си обло състояние, пък след време и съвсем права. Която дели равнинното пространство на две части и нищо повече. От едната вероятно е така нареченото позитивно мислене, което предполага, че може да ни се случват само хубави неща. При това даже има и начин как постоянно да си ги искаме. Само с искане, предимно, пък даването – ако може. От друга страна е здравомислието и пълнотата, там са и геометричните фигури, като формени изразители на мъдростта и хармонията на Вселената.

Попълването на судоку дисциплинира мисленето, а също и по пътеката между отделните позиции на попълнените числа човешката мисъл върви по естествения мъдър ход… Ако, разбира се, не се ползва функцията за автоматично попълване от компютъра, когато разсъждаването е досадно прахосано време. Има бутон, чието натискане върши всичко. Защото, за консуматорите е налице това, което да ги запази консуматори. Да потребяват, а не да разсъждават. Понеже разсъдливите са премерени и овладяни и не искат постоянно да придобиват нещо. Материята няма да управлява духа и това ще попречи на други консуматори да осигурят битието си. И би се затворила една от струите, които пълнят потока на вещите.

А в нумерологията има числа, които предполагат получаване на материални неща, запазването им, но и такива, под чиято вибрация вещите биват загубени. Но пък, какво пречи всеки сам да си измисли судоку, в което може да попълва само едни цифри! Като магическо заклинание олицетворяваното от тях да се сбъдне. Вярата в приказни вълшебни сбъдвания е безплатна и заразна…

Същността на судоку като система e мисловната спойка, с която кръговата логика подрежда цифрите в квадрата. Съвършенството движи описващите света елементи, за да се подредят в материалната форма на реалността. И липсата на повторение като осмисляща философия. Кръговата логика в квадратна реалност би могла да бъде добро послание на много нива за тези, които положат усилия да вникнат в нея и да я упражнят.