Покълналият стих

Посвещавам на поетесата Жени Иванова

 

Учудващ стих ме сполетя

наместо немерени слова.

Че нещо тънко и прозрачно

било е смятано за тъй невзрачно.

Ама най-накрая издерзало

да се погледне в огледало

и се видяло в дълбочина

готово че е то за суета.

То мисъл ли ще е било

или пък чувство, а може

и съюз, и тяхна дружба?

Устремено за разходка победоносна,

разбрало то, че дреха не поносва.

И му дошло да се надене в рима,

че туй му най приляга да си има

върху новоотритата си красота.

И ми се яви и врътна се кокетно,

че иска хубав изказ да му спретна.

Харесах го, ама таз пуста стъпка,

на речта ни дето дава тръпка,

я нямам там, от дето точа думи

и да не взема да редя аз глуми…

 

Обаче, онова самоосъзнато прекрасно

смята, че всичко ставало ми ясно,

когато ми се завихри в главата

и дори ми подкоси краката

с някоя идея или наниз от видения

съзнанието ми изпрати във селения.

 

Римуването на един изказ,

дето било за чудо и приказ,

обикновено смятано за поетика,

и за ословестената естетика,

за мен – езиково неблагородната,

оказва се бездната чутовната,

побрала сякаш като по чудо

талантът, но май на други.

Нарязването на обширна мисъл,

за да се вмести в ритъма със смисъл,

разнищва и раздира, и падам в нея

и как да вярвам, че отново ще изгрея!?

 

Но не, не е тъй страшно –

онова създание изящно,

което ме очаква точно аз да го възпея,

ми казва, че може пък и да успея.

Че красотата му някак сама

създавала рими била.

Ами хайде, добре,

няма да пиша есе…

(Поне не сега!)