Blog

Искам си червилото!

Покълнала е една мода, дето е антимодерна. Да си духовен – да се отказваш от грим, дрехи, че за най-праведните – и секс. Долетяла е до нас от източните страни, за които се казва, че всички хора са много обърнати към себе си и към личностното си развитие. А тези, които нямат нужда да са…
Read more

Жонглирането с думи

Думите са само празен съд, ако не се употребяват смислено. Съдържанието му се разтваря в небитието, когато ги използват само като украса или приятен звън на звуци. Хората не назовават нещата с правилните им имена, защото искат да си осигурят благозвучието на заблудата. А тя е примамлива с безметежността си. Празнословието е празна дума, пуст…
Read more

Защо „Преродени в думи“

Идеята на „Преродени в думи“ е вие да разкажете своите истории с ваши думи, по начина, по който ги помните, сте ги преживели и желаете да ги споделите, а моето добронамерено въображение ще има грижата да намери блуждаещия контекст и да го скрепи с думи в един (надявам се) въздействащ разказ. Много човешки преживявания и…
Read more

Ощипаната деликатност

Ощипаната девица изразява двойнственост – наличие на желание и външна показна реакция на възмущение при изпълнението му. Това разделяне, до степен на противоположност, между вътрешния подтик и поведението пред другите е характерно за времена, в които обществото налага на човека унифицирани правила за поведение, за да бъде приет. Съответно, индивидът жертва (част от) своите вътрешни…
Read more