Думи в действие

Очертанията на простора

Обикновено казват, че мисълта лети. Безспорно вярно, но улавянето на мисълта, с цел да бъде споделена и материализирана, за да просъществува във времето, става чрез нейния носител – думата. В древна Гърция словото, логосът, се отъждествявал с божествената логика, вечната и непроменлива истина. Между мисълта, следователно, и словото има неразривна, сложна и пребогата връзка. Полетът на мисълта създава и съществува чрез словото в полет.
Когато словото излезе в полет, на негово разположение е цялата извисена небесна шир. Пространството и времето са в очакване да се преродят чрез него. Безкраят тръпне да се разчупи на парченца, които да бъдат драпирани и подредени в декори на сцената за пиесата. Битието предвкусва как някои негови избрани части ще бъдат прободени от словото и нанизани на броеницата на повествованието. Човешкият ум е готов да се диви на това как словото, в дръзновението на полета си, разширява границите на изказаното. Цялата тази трансформираща и оживяващ динамика се задвижва от магията на думите, тяхната пластика и единство от конкретика и иносказание. Когато лети, словото се освобождава от това, с което хората са го натоварили, и си търси нови простори.
В тази частица от виртуалното пространство, която битува под името „СЛОВО В ПОЛЕТ“, са събрани различни ословестявания на състояния и продукти на съзнанието, въображението, разума. Тъканта на този сайт е приютила различни словесни проявления на авторски умонастроения, размисли, анализи, както и разкази по истински истории на приятели. Едно безкрайно небе, на което думите са звезди!

Словесни стрелички

01
„Словоблудството и стихоплетството не могат да другаруват“.

С насилване над думите не се пише добър стих.

02
„Понякога липсата се описва с много думи, вместо с празно място.“

Отсъствието на нещо не се заменя с присъствие на много думи за него.

03
„Целият свят е сцена, на която се играе с думи.“

Словата могат също като хората да изневеряват, ласкаят и подвеждат.

Най-нови публикации

 • Извънредно ежедневие

  Голямата, цяла, солидно смислена истина, която важи за достатъчно много хора. Обществото я изкихва на дребни капчици, които падат и...

 • Артикулите на приказката

  И очите се захласват и възторгват, та ни информират, че е настанал празник, светъл, украсен. Разпознали са артикулите на една...

 • Сенки от книги

  В книжарниците седят умни хора, които упорито и дори отчаяно се укриват там от прозрението, че отвън светът е плоско...

 • Да живееш книжно

  Една диплома, сама за себе си, не е ускорител на времето. То се сгъстява и забързва само ако нейният титуляр...

 • Цветя за града

  Бях в село, в което свършва асфалта. Вероятно ми е за първи път в живота, понеже гледката ми беше необичайна...

 • Явностите на един квартал

  Незаконно строителство на паяк. Простряно като фин воал върху изрядно подрязани храсти покрай тясна пътека.