Скачени съдове

Източният знак за хармония включва винаги крехко равновесие и съчетаване на противоположности. Като скачени съдове, които са меки като мехове, менят си формата и от тази пластика ту единият е по-голям и висок, ту другият е по-нагоре от него. Само тръбичката помежду им е винаги пълна. Връзката постоянно е активна и действаща, защото в нея е сърцевината на баланса.
Женското и мъжкото начало са една от най-популярните дихотомии. Те преливат и в много други, свързани с тях. И по-точно, те участват в множество понятия като един от аспектите. Основополагащ.
През 19. век в западната философия продължава подетото от Имануел Кант разучаване на разума – за който се смята, че е проявление на мъжкото начало. Един от последователите на големия философ, Артур Шопенхауер, например, твърди, че „Справедливостта е по-скоро мъжка добродетел, а състраданието – женска.“ Тоест, разумната част от съзнанието борави със справедливост. А жените, които са „създадени за подчинение“, „превишават мъжете по състрадание, човещина и съчувствие към ближния.“ Вероятно за тези три последни добродетели се има предвид, че произхождат от сърцето. Женското начало – емоцията и интуицията, като разширено и осъвременено тълкуване. А подчинението, отредено на жените тогава, пак според същия философ, се дължи на отдаваното по това време върховенство на разума. Което е лесно обяснимо – индустриалната революция е победа на техниката, организацията и масовите правила. А те всички са инструментариум на хладната и трезва преценка. За този период това е било полезното за човечеството.
Съдът с разума се е пълнел с настъпателността (мъжко проявление) на прогреса. Обаче било само въпрос на време по тръбичката между него и другия – женския, с интуицията, емоциите, пасивното като отношение към света да започне да протича квинтесенцията на живота, безцветна. Индустриалният свят настъпвал и завладявал нови територии (мъжко начало), после провел две глобални войни за поделянето им. В края на последната били взривени две немислимо жестоки бомби, в които огромната енергия от ядра на атоми се разраства мигновено и превзема всичко. Според източното разбиране за хармония, това би могло да се счита за тази част от знака за хармония, в която черният цвят е като зародиш на фона на огромния бял цвят (символ на ян – мъжкото начало). А според обясненията на ин-ян, този от тях, който е най-малък на размер, има най-голям потенциал. И така, потокът потекъл по връзката към женския съд. Липсата на рационалност, приписвана на жените от Шопенхауер, която рационалност по негово време наистина е била като точка-зародиш, се оказала само ситуационна.
През 20. век жените започнали масово да се образоват и да участват в създаването на прогреса, който междувременно нагазил в информационната ера. Вече се говори за наближилото създаване на изкуствен интелект, за който има очаквания, че ще трябва да има способност и за интуиция. Скачените съдове може да започнат да бъдат разглеждани като едно цяло. Както е цяло и знакът за хармонията с ин и ян на него. Дали човечеството е навлязло в ера, в която умът изисква съчетаване на мъжко и женско начало, нежели доминиране?
Скачените съдове са винаги пълни на едно ниво. Но, понякога, пълнещата субстанция може да е различна. За нея е запазено правото да има различни оттенъци и дори да съчетава в едно дихотомия. А човешкият мозък има толкова кръвоносни съдове, че на обитаващото го съзнание му предстои да обходи толкова много места, където мъжкото и женското се преливат едно в друго. Като венозната и артериалната кръв, с различен цвят, но в името на един човек. Запазена марка на 21. век.

Цитатите са от: http://magnifisonz.com/2016/09/06/%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80-%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80-%D1%89%D0%BE-%D0%B5-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%8F/