Подадена ръка

Гостуващи автори или съвместни проекти – словата на различни автори си подават ръка. Защото, думите са едни и същи, но всеки умел творец прави с тях различни внушения. Това е пространство, в което партньорството обогатява.

Запетаи без опашки

Затова прилежните точки са си намерили как да пускат следващия смисъл на изречението само в една посока – по възпитаното камшиче на запетаята.
Прочети повече