Думи в действие

Очертанията на простора

Обикновено казват, че мисълта лети. Безспорно вярно, но улавянето на мисълта, с цел да бъде споделена и материализирана, за да просъществува във времето, става чрез нейния носител – думата. В древна Гърция словото, логосът, се отъждествявал с божествената логика, вечната и непроменлива истина. Между мисълта, следователно, и словото има неразривна, сложна и пребогата връзка. Полетът на мисълта създава и съществува чрез словото в полет.
Когато словото излезе в полет, на негово разположение е цялата извисена небесна шир. Пространството и времето са в очакване да се преродят чрез него. Безкраят тръпне да се разчупи на парченца, които да бъдат драпирани и подредени в декори на сцената за пиесата. Битието предвкусва как някои негови избрани части ще бъдат прободени от словото и нанизани на броеницата на повествованието. Човешкият ум е готов да се диви на това как словото, в дръзновението на полета си, разширява границите на изказаното. Цялата тази трансформираща и оживяващ динамика се задвижва от магията на думите, тяхната пластика и единство от конкретика и иносказание. Когато лети, словото се освобождава от това, с което хората са го натоварили, и си търси нови простори.
В тази частица от виртуалното пространство, която битува под името „СЛОВО В ПОЛЕТ“, са събрани различни ословестявания на състояния и продукти на съзнанието, въображението, разума. Тъканта на този сайт е приютила различни словесни проявления на авторски умонастроения, размисли, анализи, както и разкази по истински истории на приятели. Едно безкрайно небе, на което думите са звезди!

Словесни стрелички

01
„Словоблудството и стихоплетството не могат да другаруват“.

С насилване над думите не се пише добър стих.

02
„Понякога липсата се описва с много думи, вместо с празно място.“

Отсъствието на нещо не се заменя с присъствие на много думи за него.

03
„Целият свят е сцена, на която се играе с думи.“

Словата могат също като хората да изневеряват, ласкаят и подвеждат.

Най-нови публикации

 • Есен под луната

  Това е архетипът на идилията. Хармонията, която може да разчита, че ще бъде необезпокоявана, понеже е за кратко....

 • Оскъдно изобилие

  Казват, че който се роди беден, умира глупав. Животът показва, че се случва и обратното. ...

 • Есента боде

  Първично натурална е есента, прелива от богатство, но няма сложност. Не умее да борави с градовете добре. В тях дори...

 • Емоционална анатомия

  Гледайки снимката на приятел понякога се опитваме да напукаме фасадата му като черупка на яйце...

 • Обратната страна на делника

  Образите са тривиални. Преливат в поезия само когато стигнат до сетива....

 • Да откриеш цвят

  Във всички посоки, само в края на вертикала има едно небе за погледа. Понякога природата надделява над полиса и прави...