Думи в действие

Очертанията на простора

Обикновено казват, че мисълта лети. Безспорно вярно, но улавянето на мисълта, с цел да бъде споделена и материализирана, за да просъществува във времето, става чрез нейния носител – думата. В древна Гърция словото, логосът, се отъждествявал с божествената логика, вечната и непроменлива истина. Между мисълта, следователно, и словото има неразривна, сложна и пребогата връзка. Полетът на мисълта създава и съществува чрез словото в полет.
Когато словото излезе в полет, на негово разположение е цялата извисена небесна шир. Пространството и времето са в очакване да се преродят чрез него. Безкраят тръпне да се разчупи на парченца, които да бъдат драпирани и подредени в декори на сцената за пиесата. Битието предвкусва как някои негови избрани части ще бъдат прободени от словото и нанизани на броеницата на повествованието. Човешкият ум е готов да се диви на това как словото, в дръзновението на полета си, разширява границите на изказаното. Цялата тази трансформираща и оживяващ динамика се задвижва от магията на думите, тяхната пластика и единство от конкретика и иносказание. Когато лети, словото се освобождава от това, с което хората са го натоварили, и си търси нови простори.
В тази частица от виртуалното пространство, която битува под името „СЛОВО В ПОЛЕТ“, са събрани различни ословестявания на състояния и продукти на съзнанието, въображението, разума. Тъканта на този сайт е приютила различни словесни проявления на авторски умонастроения, размисли, анализи, както и разкази по истински истории на приятели. Едно безкрайно небе, на което думите са звезди!

Словесни стрелички

01
„Словоблудството и стихоплетството не могат да другаруват“.

С насилване над думите не се пише добър стих.

02
„Понякога липсата се описва с много думи, вместо с празно място.“

Отсъствието на нещо не се заменя с присъствие на много думи за него.

03
„Целият свят е сцена, на която се играе с думи.“

Словата могат също като хората да изневеряват, ласкаят и подвеждат.

Най-нови публикации

 • Зимна топлота

  Зимата има таланта да засуква като в снежна виелица течащата сивота на ежедневието, калното бяло на снега и неизплаканото сиво...

 • Опашките на котките

  Котката е нашето безсъние. Разхожда го по денонощията и опашката и лесно се проточва между дни и вечери....

 • По пътя на книгите

  Проектът предвижда посещения на „Пътуваща библиотека“ в организации и центрове за хора в неравностойно положение, предоставяне на подходящи книги, издадени...

 • Запетаи без опашки

  Затова прилежните точки са си намерили как да пускат следващия смисъл на изречението само в една посока - по възпитаното...

 • Приказните птици

  Пъстроперите птици са в сърцето на зимата, добре подплатено с бял кожух. Гъделичкат ги снежинки, да ги накарат да разперят...

 • Пътищата на Коледа

  Рождеството на дните вали като сняг, пудри ежедневието с измамна белота. Над нея светят заслепяващи гирлянди...